Myrtaly Logo

Εγκύκλιος 2017/05/10

Συνάδελφοι,

Το ΕΚΑ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Μελών του, σε Σύσκεψη τη Δευτέρα 15/05/2017 και ώρα 16.30 στο κτήριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, Γ’ Σεπτεμβρίου 48 Β’, στην Αίθουσα του 2ου Ορόφου, με θέμα: Προετοιμασία για την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για τις 17 Μαΐου 2017.

Εγκύκλιος 2017/05/02

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της εγκυκλίου της ΓΣΕΕ, σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ από όσα συνδικαλιστικά σωματεία δε διαθέτουν, αποστέλλουμε κείμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισημαίνουμε ότι όσα σωματεία προβούν σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να βιαστούν, διότι αυτή τη στιγμή και μέχρι 31/5/2017 είναι σε ισχύ οι ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57-61 του Ν.4446/2016 περί «Οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών», οπότε μέχρι τότε μπορούν, αφού εκδώσουν ΑΦΜ, να υποβάλουν – αναδρομικά χωρίς πρόστιμα – φορολογικές δηλώσεις από το έτος ίδρυσής τους.

Επισυνάπτονται τα εξής:

 1. Κείμενο με τα δικαιολογητικά για έκδοση ΑΦΜ.
 2. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για εξαίρεση από τήρηση βιβλίων (εάν δεν υπάρχουν τόκοι καταθέσεων).
 3. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4446/2016.
 4. Νόμος 4446/2016.
 5. Η υπ’ αριθ. 1044/2015 της ΠΟΛ, από την οποία (σελ. 4) προκύπτει η υποχρέωση τήρησης βιβλίων, εφόσον υπάρχουν έσοδα από τόκους.

Σημείωση:

Επισημαίνουμε το εξής: Με βάση τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1044/2015), εφόσον οι εισφορές των μελών κατατίθενται σε τράπεζα και προκύπτουν πιστωτικοί τόκοι, αυτοί οι τόκοι θεωρούνται έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα και επιβάλουν στα Σωματεία να τηρούν Βιβλία και στοιχεία σαν να ήταν επιχειρήσεις (βλ. κείμενο της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης).

Εγκύκλιος 2017/01/31

Παραλαβή Καρτών

Συνάδελφοι,

Όσα Σωματεία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους παρακαλούμε να το πράξουν έως και το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 17:00.

Σας ενημερώνουμε ότι για τα Σωματεία που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, ξεκινά η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΩΝ εν όψει του 30ου Συνεδρίου μας, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, από τις 15:00 έως τις 20:00, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, από τις 9:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, από τις 9:00 έως τις 17:00.

Επισημαίνουμε ότι η Παραλαβή Καρτών προϋποθέτει την οικονομική τακτοποίηση του αντίστοιχου Σωματείου.

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να συμμετάσχετε στο Συνέδριο θα πρέπει να έχετε απαραιτήτως μαζί σας:

- Κάρτα Συνέδρου
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Βιβλιάριο Υγείας

Σημείωση: Κάρτες μπορείτε επίσης να παραλαμβάνετε και στο χώρο του Συνεδρίου.Εγκύκλιος 2017/01/19

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ ενημερώνει τα Σωματεία - Μέλη του ότι το 30ο Έκτακτο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στο ΣΕΦ. Επίσης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, στα γραφεία του ΕΚΑ (Γ’ Σεπτεμβρίου 48β).

Για να νομιμοποιηθούν τα Σωματεία, πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΚΑ (εφ’ όσον δεν τα έχουν προσκομίσει), τα πιο κάτω δικαιολογητικά και τυχόν παραιτήσεις αντιπροσώπων μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 (από Δευτέρα 23/1 έως Παρασκευή 27/1 το ωράριο θα είναι από 07:30 έως 17:30):

 1. Πρακτικό αρχαιρεσιών – αντίγραφο από το πρωτοδικείο
 2. Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων για το ΕΚΑ (από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο)
 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
 4. Απόφαση Γ.Σ. για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ μέσω ΕΚΑ ή Ομοσπονδίας
 5. Μητρώο μελών
 6. Κατάσταση ψηφισάντων μελών, επικυρωμένη από τον δικαστικό, που να περιλαμβάνει:
 • Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο
 • Αριθμό ταυτότητας
 • Αριθμό βιβλιαρίου ασθενείας - ταμείο ασφάλισης

Σημείωση

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο υποχρεούται η οργάνωση-μέλος, εκτός των ανωτέρω νομιμοποιητικών δικαιολογητικών, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το ΕΚΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι και το μήνα (Φεβρουάριο 2017), που διεξάγεται το Συνέδριο. Γι αυτό παρακαλούμε τα σωματεία:

 1. Να καταβάλουν τις οφειλόμενες προς το ΕΚΑ συνδρομές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις του Συνεδρίου.
 2. Να ενημερώσουν το Οργανωτικό Τμήμα του ΕΚΑ για το ύψος της συνδρομής κάθε μέλους προς το Σωματείο, για να υπολογισθεί το ύψος της οφειλής κάθε οργάνωσης.

Εγκύκλιος 2017/01/03

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ ενημερώνει τα Σωματεία - Μέλη του ότι το 30ο Έκτακτο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στο ΣΕΦ. Επίσης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, στα γραφεία του ΕΚΑ (Γ’ Σεπτεμβρίου 48β).

Για να νομιμοποιηθούν τα Σωματεία, πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΚΑ (εφ’ όσον δεν τα έχουν προσκομίσει), μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 1. Πρακτικό αρχαιρεσιών – αντίγραφο από το πρωτοδικείο
 2. Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων για το ΕΚΑ (από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο)
 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
 4. Απόφαση Γ.Σ. για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ μέσω ΕΚΑ ή Ομοσπονδίας
 5. Μητρώο μελών
 6. Κατάσταση ψηφισάντων μελών, επικυρωμένη από τον δικαστικό, που να περιλαμβάνει:
 • Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο
 • Αριθμό ταυτότητας
 • Αριθμό βιβλιαρίου ασθενείας - ταμείο ασφάλισης

Σημείωση

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο υποχρεούται η οργάνωση-μέλος, εκτός των ανωτέρω νομιμοποιητικών δικαιολογητικών, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το ΕΚΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι και το μήνα (Φεβρουάριο 2017), που διεξάγεται το Συνέδριο. Γι αυτό παρακαλούμε τα σωματεία:

 1. Να καταβάλουν τις οφειλόμενες προς το ΕΚΑ συνδρομές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις του Συνεδρίου.
 2. Να ενημερώσουν το Οργανωτικό Τμήμα του ΕΚΑ για το ύψος της συνδρομής κάθε μέλους προς το Σωματείο, για να υπολογισθεί το ύψος της οφειλής κάθε οργάνωσης.

Εγκύκλιος 2016/11/28

Το ΕΚΑ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Μελών του, σε Σύσκεψη τη Δευτέρα 5/12/2016 και ώρα 17.00 στο κτίριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, Γ’ Σεπτεμβρίου 48 Β’, στην Αίθουσα του 2ου Ορόφου, με θέμα:

 • Προετοιμασία για την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για τις 8 Δεκεμβρίου 2016.

Εγκύκλιος 2016/09/05 - ΔΕΘ

Προς τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με τα σωματεία μέλη του και τους εργαζόμενους της Αθήνας, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες και τους εργαζόμενους όλης της χώρας, και συναντιόμαστε στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στο Άγαλμα του Βενιζέλου στις 18:00. Θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα νέο εφαλτήριο και μια επανεκκίνηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος ενάντια σε όλα αυτά που σχεδιάζουν και υλοποιούν Κυβέρνηση και Δανειστές.

Για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι πρωταγωνιστούν σε ένα χιλιοπαιγμένο σενάριο. Είμαστε αντιμέτωποι με νέα πρόσθετα μέτρα ακραίας λιτότητας, που θα καταργήσουν κάθε παροχή εργασιακής και κοινωνικής ασφάλειας. Η ανεργία και απλήρωτη εργασία αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και οι ήδη εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες εργασίας, με το βιοτικό τους επίπεδο να μειώνεται δραματικά. Διαδηλώνουμε και απαιτούμε:

 • Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών νόμων. Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους κλάδους και τις επιχειρήσεις.
 • Άμεση κατάργηση της παρέμβασης του Κράτους στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Επαναφορά στα προ μνημονίου επίπεδα (751 €). Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της καθολικότητας ισχύος των μισθολογικών και λοιπών όρων της ΕΓΣΣΕ και άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα και υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια του συνόλου των όρων τους.
 • Οι εισφορές των εργαζομένων, που είναι χρήματα δικά τους και σε αυτούς ανήκουν, να διαχειρίζονται από τους ίδιους, δίνοντας στους εργαζόμενους τις παροχές που είχαν, Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία. Τα Συνδικάτα δε χρηματοδοτούνται από το Κράτος.
 • Καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για τις Ομαδικές απολύσεις, καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.
 • Επιτακτική η ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας ενάντια στους πλειστηριασμούς. Κανένας μόνος του στους επικείμενους πλειστηριασμούς.
 • Εντατικοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εργασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας. Έμπρακτη προώθηση μέτρων προστασίας της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Κατάργηση της σύγχρονης μορφής δουλεμπορίου, της ενοικίασης εργαζομένων, όπου τα ασφαλιστικά, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα.
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμία απόλυση.
 • Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας και των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Ανήκουν στο λαό και όχι στους ιδιώτες.
 • Καμία έμμεση ή άμεση μείωση μισθών και συντάξεων.
 • Την ανατροπή της άδικης και δυσβάσταχτης φορολόγησης των εργαζομένων.

Γι’ αυτό ο μόνος δρόμος είναι ο κοινός αγώνας, η ενότητα όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων και των νέων, ώστε να ανατρέψουμε τα Μνημόνια και να επαναφέρουμε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας.

Σας καλούμε να δηλώσετε αριθμό εργαζομένων από το Σωματείο σας και τον κλάδο σας και ονοματεπώνυμα όσων επιθυμούν να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας το τρένο, που θα αναχωρήσει το Σάββατο 10/9 στις 07:18 (αμαξοστοιχία IC 50) και θα επιστρέψει το ίδιο βράδυ στις 23:00 (ώρα αναχώρησης από Θεσσαλονίκη με την αμαξοστοιχία 601). Παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευσή σας στους σταθμούς αφετηρίας, τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Δηλώσεις στα τηλέφωνα του ΕΚΑ 210-8836917, 210-8836918, κ. Μαγκλάρας Δημήτρης (ώρες 10:00 – 16:00 μέχρι την Πέμπτη 8/9). Υπεύθυνος Συντονισμού ο Γ.Γ. του ΕΚΑ Κώστας Κουλούρης.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΤΙΣ 18:00.

Εγκύκλιος 2016/06/16

Προληπτικά μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

Σε συνθήκες καύσωνα οι εργαζόμενοι καταπονούνται περισσότερο από κάθε άλλον. Αυτό συμβαίνει διότι ανάλογα με το είδος της εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται ή να παραμένουν σε χώρους στους οποίους, όταν δεν πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, προκύπτει σημαντική επιβάρυνση.

Διαβάστε περισσότερα ..

Εγκύκλιος 2016/05/19

Παραλαβή καρτών Συνεδρίου

Συνάδελφοι,

Όσα Σωματεία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους παρακαλούμε να το πράξουν έως και το Σάββατο 21 Μαΐου στις 17:00. Σας ενημερώνουμε ότι για τα Σωματεία που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, ξεκινά η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΩΝ εν όψει του 29ου Συνεδρίου μας, την Πέμπτη 19 Μαΐου, από τις 15:00 έως τις 20:00, την Παρασκευή 20 Μαΐου, από τις 9:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο 21 Μαΐου, από τις 9:00 έως τις 17:00. Επισημαίνουμε ότι η Παραλαβή Καρτών προϋποθέτει την οικονομική τακτοποίηση του αντίστοιχου Σωματείου.

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να συμμετάσχετε στο Συνέδριο θα πρέπει να έχετε απαραιτήτως μαζί σας:

 • Κάρτα Συνέδρου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Βιβλιάριο Υγείας

Σημείωση: Κάρτες μπορείτε επίσης να παραλαμβάνετε και στο χώρο του Συνεδρίου.

Εγκύκλιος 2016/05/05

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ ενημερώνει τα Σωματεία - Μέλη του ότι το 29ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στο ΣΕΦ. Επίσης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στα γραφεία του ΕΚΑ (Γ’ Σεπτεμβρίου 48β).

Για να νομιμοποιηθούν τα Σωματεία, πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΚΑ (εφ’ όσον δεν τα έχουν προσκομίσει), τα πιο κάτω δικαιολογητικά και τυχόν παραιτήσεις αντιπροσώπων μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 στις 14:30 (από Δευτέρα 9/5 έως Παρασκευή 13/5 το ωράριο θα είναι από 07:30 έως 19:00):

 1. Πρακτικό αρχαιρεσιών
 2. Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων για το ΕΚΑ (από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο)
 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
 4. Απόφαση Γ.Σ. για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ μέσω ΕΚΑ ή Ομοσπονδίας
 5. Μητρώο μελών
 6. Κατάσταση ψηφισάντων μελών, επικυρωμένη από τον δικαστικό, που να περιλαμβάνει:
 • Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο
 • Αριθμό ταυτότητας
 • Αριθμό βιβλιαρίου ασθενείας και ταμείο ασφάλισης

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο υποχρεούται η οργάνωση-μέλος, εκτός των ανωτέρω νομιμοποιητικών δικαιολογητικών, να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το ΕΚΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι και το μήνα (Μάιο 2016), που διεξάγεται το Συνέδριο. Γι αυτό παρακαλούμε να ενημερώσετε το Οργανωτικό Τμήμα του ΕΚΑ για το ύψος της συνδρομής κάθε μέλους προς το Σωματείο, για να υπολογισθεί το ύψος της οφειλής κάθε οργάνωσης.