Myrtaly Logo

Εγκύκλιος 2021/08/31

Προς τα
Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ
Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε το Ν. 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις αλλαγές που επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4808/2021, με την επισημείωση ότι οι διατάξεις για την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ (ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων) αρχίζει από την 1-1-2022. Επίσης, από την 1-1-2022 υφίσταται η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξ αποστάσεως τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις αρχαιρεσίες.

Επισυνάπτουμε επίσης την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή των νέων διατάξεων που αφορούν την κήρυξη απεργίας, καθώς και το σχέδιο Υ.Α., που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο καταχώρισης των στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ (από 1-1-2022).

Εγκύκλιος 2021/06/22

Προς τα
Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ
Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα, προς ενημέρωσή σας, σχετικά με

 • τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4808/2021 και
 • με την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Εγκύκλιος 2021/02/16

Προς τα
Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ
Συνάδελφοι,

Λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους.

Σημειώνεται ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους προς ενημέρωσή σας,

https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/kakokairia-apo-savvato-me-hionoptoseis-megali-ptosi-tis-thermokrasias-ishyro
https://www.kepea.gr/ygeia-asfaleia-ergazomenon-logo-xionoptoseis

Εγκύκλιος 2021/02/15

Προς τα
Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ
Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που επιβάλει η πανδημία του COVID-19:

 • Το κτήριο του ΕΚΑ θα είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 π.μ. έως τις 5 μ.μ.
 • Τα Σαββατοκύριακα θα παραμένει ΚΛΕΙΣΤΟ ώστε να απολυμαίνονται οι κοινόχρηστοι χώροι για την διασφάλιση της υγείας όλων των συναδέλφων.
 • Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και παραμονή σας στο κτήριο, ενώ σας παρακαλούμε για την ευλαβική τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων.
 • Σχετικά με τις συναθροίσεις, καλούμε τα συνδικάτα να λειτουργούν τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας.

Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύουν μέχρι νεωτέρας και για όσο το επιδημιολογικό φορτίο επιβάλει την λήψη έκτακτων μέτρων.

Εγκύκλιος 2021/01/26

Προς

Τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ 

Συνάδελφοι, 

Το ΕΚΑ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Μελών του, σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ τη Δευτέρα 1/2/2021 και ώρα 17:00, με θέμα:

 • Πανδημία & Εργασιακά 

Το link για την τηλεδιάσκεψη θα σας αποσταλεί νωρίτερα τη Δευτέρα.

Θερμή παράκληση όπως υπάρχει μια σύνδεση ανά Σωματείο.

Εγκύκλιος 2020/12/02

Προς

τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Μέρος Έκτο/Λοιπές Διατάξεις/εβδομηκοστό δεύτερο (72) άρθρο του Ν.4756/26.11.20 (ΦΕΚ: τεύχος Α’ 235/26.11.2020), δίνεται νέα παράταση στη θητεία των διοικητικών οργάνων των Σ.Ο. εργαζομένων, συντ/χων και εργοδοτών και συγκεκριμένα

«Άρθρο 72 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών.

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.

2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) καταργείται».

Εγκύκλιος 2020/11/30

Προς

τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνάδελφοι, 

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενημερώνει τα μέλη του και γενικότερα τον κόσμο της εργασίας, ότι, μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε από την Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Ο.Π.Α.Μ.) προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τους όρους χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας σε εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί, οποτεδήποτε εντός του 2020, σε αναστολή, ή είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το Υπουργείο Εργασίας απάντησε με το έγγραφο που επισυνάπτεται αυτούσιο.

Τα βασικά σημεία των θεμάτων που έθεσε η ΟΠΑΜ και αφορούν μεγάλη μερίδα των εργαζομένων και στα οποία πήρε θέση το Υπουργείο, είναι τα εξής

Εγκύκλιος 2020/11/20

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΚΑ

Προς τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ 

Συνάδελφοι, 

Το ΕΚΑ καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Μελών του, σε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ τη Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 17:00, με θέμα:

 • Προετοιμασία για την 24ωρη απεργία στις 26/11/2020 

Το link για την τηλεδιάσκεψη θα σας αποσταλεί νωρίτερα τη Δευτέρα.

Θερμή παράκληση όπως υπάρχει μια σύνδεση ανά Σωματείο.

Εγκύκλιος 2020/09/22

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ ΛΟΓΩ COVID-19

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ενημερώνει τα Σωματεία Μέλη του καθώς και κάθε εργαζόμενο και επισκέπτη, ότι σύμφωνα με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, και σε ότι αφορά την προσέλευσή τους στο κτήριο του ΕΚΑ: 

 1. Επιτρέπονται συναθροίσεις έως 9 άτομα.
 2. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.
 3. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων παρατείνεται έως τις 31-12-2020.
 4. Για όσα σωματεία έχουν κάνει εκλογές και επιθυμούν να μας προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους, μπορούν να το πράξουν αποστέλλοντάς τα ταχυδρομικώς  (3ης Σεπτεμβρίου 48β, τ.κ. 10433), με φαξ (210-8839271) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (organotiko@eka.org.gr).

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν την προστασία από τον COVID -19, τόσο του προσωπικού του Εργατικού Κέντρου όσο και των συναδέλφων που προσέρχονται στο κτήριο. 

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όλους να σεβαστούν τις οδηγίες και να μην παραλείπουν την χρήση μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020/08/07

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

Προς τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ

Συνάδελφοι

Θα θέλαμε να ζητήσουμε την ανταπόκριση σας  για τον  συν. Άκη Μπελιμπασάκη μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΜΟΔ, ο οποίος έχει άμεση ανάγκη μετάγγισης αιμοπεταλίων.

Όσοι μπορούν να προσφέρουν παρακαλούμε να επικοινωνήσουν  άμεσα με την κ. Κακλαμάνου Ντίνα  στο τηλ. 6946952180 ή στο Τμήμα αιμοδοσίας του Αττικού Νοσοκομείου στο τηλ. 2105831756.

Απαραίτητα έγγραφα: Αστυνομική Ταυτότητα και ΑΜΚΑ

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.